Güvenlik Ağı 6mm 10×10 göz aralıklı poliamid ipten el örmesi ve düğümlü file inşaatınıza kurulum için fileler yan malzeme ve profilleri ile montaj işlemi için şantiyeye indirilmiştir. Bu güvenlik ağının profil direkleri 60x60x2mm’dir. Bu direkler 4 m ile 4.30 m aralığında olacak şekilde zemin kat baz alınarak